Mr-Jatt

Jija Gussa Na Kar (Balkar Ankhila)

Jija Gussa Na Kar (Balkar Ankhila)
Album : Jija Gussa Na Kar (Balkar Ankhila)
Label : Saga Music
Released : 16, Aug 2023
Total Tracks : 8

Jija Gussa Na Kar (Balkar Ankhila) Tracks & Downlaod Link

Jija Gussa Na Kar
Jija Gussa Na KarBalkar Ankhila, Jaswinder Brar
Chup Karlale Jawaka Nu
Chup Karlale Jawaka NuBalkar Ankhila, Jaswinder Brar
Sarpanchi Lainee E
Sarpanchi Lainee EBalkar Ankhila, Jaswinder Brar
Nahi Lal Ghar Mere
Nahi Lal Ghar MereBalkar Ankhila, Jaswinder Brar
Aakhe Lag Man Meriya
Aakhe Lag Man MeriyaBalkar Ankhila, Jaswinder Brar
Kaidhon Melinge Pher
Kaidhon Melinge PherBalkar Ankhila, Jaswinder Brar
Jiden De Le Lai Gaddi
Jiden De Le Lai GaddiBalkar Ankhila, Jaswinder Brar
Nittru Vadeve Khaavi
Nittru Vadeve KhaaviBalkar Ankhila, Jaswinder Brar
© Copyright - Mr-Jatt.Ltd 2022